نیما
تماس با من
پروفايل من
نويسنده (هاي) وبلاگ نیما
آرشيو وبلاگ
      کوهنوردی... نشاط زندگی (مسیرهای کوهنوردی و گردشگری تهران (و ایران)) » کیسه آب Climax :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٥
» کفش کوه بستارد :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٥
» قله منار :: شنبه ٤ دی ۱۳٩٥
» توریستگاه، تجربه سفر هوشمندانه :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥
» جنگل الیمستان - پاییزه :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٥
» قله ارفع کوه :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥
» قله الله بند کوچک :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥
» قله فیل زمین :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٥
» قله همهن از یال جنوب غربی :: شنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٥
» دماوند - شمال شرقی :: شنبه ٦ شهریور ۱۳٩٥
» قله علم کوه از سیاه سنگ ها :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥
» قله خلنو از تیغه های ژاندارک :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥
» آبگرم لاریجان :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥
» روستای فیلبند :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥
» خط الراس کلون بستک به سرکچال :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٥
» جرزی کاکوشکا :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥
» پیش برنامه دماوند :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٥
» قله صندوق چال :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٥
» قله پیرکتله :: شنبه ٥ تیر ۱۳٩٥
» هرمان بول؛ اولین فاتح نانگاپاربات :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳٩٥
» قله کمان کوه :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٥
» قله پاشوره :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥
» کلاردشت به چالوس - جنگل نوردی :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥
» قله خشچال :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥
» قله ورکش :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» شهر زیرزمینی کاشان :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» لاله های واژگون گلستانکوه :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» نانگا پاربات :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» فهرست هشت هزار متری‌ها :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» قله شاه پیل کوه :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» قله عرق چین :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
» سفرنامه شیراز :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
» روستای سرچشمه و عطاکوه لاهیجان :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
» سالی که گذشت - 94 :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳٩٤
» آخرین برنامه سال 94 (آهار) :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» تولدی از جنس مهربانی :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٤
» قله سیاه سنگ از سنگان :: شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤
» قله آهاربشم :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» قله واریش :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» قله خاتون بارگاه - زمستانه :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» قله کلوگان از امامه (زمستانه) :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤
» قله ورجین از لواسان (زمستانه) :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤
» گلستان سرا، املش :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤
» قله آهنگرک :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳٩٤
» قله اوریم :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» فرحزاد به امامزاده داود (پاییزه) :: شنبه ٩ آبان ۱۳٩٤
» قله شاهدژ (2) :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
» خط الراس دارآباد به توچال :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
» کار با سنگ، بند یخچال :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤
» قله کلکچال از باغ شاطر (گلابدره) :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤
» قله سبلان :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤
» قله های سکه‌نو و سه‌چال :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٤
» قله های ورزاب4 و جانستون :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٤
» قله سیالان :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» قله های سرسیاه غار 1و2و3 :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» قله هفت خوانی از سپه سالار :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤
» قله برج :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤
» قله ناظر بزرگ :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤
» قله آتشکوه :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤
» قله سی چال از دربندسر :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» قله چشمه نار :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
» دریاچه اوان - قلعه الموت :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» قله لوارک - 2 :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دریاچه چورت - باداب سورت و جنگل ابر :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» قله سرکوه به عباسعلی :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» قله خونکهار :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» زیارتگاه خالد نبی :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» دیدنی های استان گلستان :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» روستای لاویج :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» سالی که گذشت ... :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» قله آبک از میگون :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» آبشار ایگل (زمستانه) :: شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
» قله کرکوه از سنگان :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» قله پرسون از برگ جهان-2 :: شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳
» قله چشمه شاهی (پست موقت) :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
» قله چین کلاغ از سعادت آباد :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» قله استرچال از آهار :: شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳
» قله اشگدر :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» گنبدهای نمکی گرمسار :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» روستای شاه شهیدان :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» قله ورجین (زمستانه) :: شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» قله توچال :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» قله پرسون از برگ جهان :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» خط الراس تالون به رندان :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» قله گاوبینی، قله فیل زمین :: شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳
» قله خرسلک از وارنگه رود :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» قله لیچه :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» قله همهن :: شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳
» قله سرلت :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» قله استرچال :: شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳
» قله پیرزن کلوم - قله مهرچال از گرمابدر :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» امامه به کلوگان (بهاره) :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» قله سرسیاه غار (بهاره) :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شهرستانک :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» قله شاهدژ :: شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آبشار خور :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» قله بند عیش - 2 :: شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
» نقشه راههای ایران :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» سفرنامه یزد و کرمان :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» شهرستان لنگرود :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» قله چین کلاغ :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» پیست اسکی خور :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» قله قبله :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» قله چشمه شاهی، زمستانه :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» کفش کوه لاوان :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» ... :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» قله کلوگان (اورجین) :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» قله الله بند :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» قله سرسیاه غار (سیاه چال) :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» هرانده، غار بورنیک :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» قله سیاه سنگ از تالون :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» قله کلکچال از دارآباد :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» تنگه واشی :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» قله علم کوه از حصارچال :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢
» قله ورجین 2950 :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» دنیای عمودی من :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» بر کوهنوردان ایران در برودپیک چه گذشت؟ :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» قله قلعه دختر :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» گلابدره به کلکچال :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» قله سی چال :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» دره حصارک :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» عطا کوه از دیوشل پشته :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» آبشار تالون - قله تالون :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» مسدود شدن وبلاگ‌های پرشین بلاگ! :: شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
» قله لوارک :: شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
» قله خاتون بارگاه :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قله آبک از روستای روته :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قله پهنه سار از سنگان :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پیمایش دره دارآباد تا خط الراس :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قله دوشاخ :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» احداث جاده از آهار به ده تنگه! :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» لنگرود - امامزاده پونسی :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» لنگرود - لیلارجدمه به عطا کوه :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» لواسان در زمستان :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» وردیج و واریش، روستاهایی در همین نزدیکی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» آبنیک در زمستان :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» قله بند عیش :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» سنگان؛ تجربه پیاده‌روی در جاده‌های برفی :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» قله چشمه شاهی :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» سفر به کوچه باغ‌های برفی (شکرآب) :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» از سیاحت فرحزاد تا زیارت امامزاده داوود :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» دشت هویج :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» قله کلکچال :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» دشت هویج-ارتفاعات ساکا (زمستانه) :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» قله درفک :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» دره اوسون، کوچه باغ‌هایی در همین نزدیکی :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» گردش پائیزی در کوچه‌ باغ‌های ایگل :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» روستای امامه :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» غار بورنیک :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» دره هملون :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» آبشار ایگل :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» آبشار رندان (نسخه روزنامه) :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» معرفی مسیرهای کوه‌پیمایی شمال تهران - 2 (دارآباد) :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» معرفی مسیرهای کوه‌پیمایی شمال تهران - 1 :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» آبشار سنگان :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» روستای لزور :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» خط الراس دارآباد به کلکچال (پارک جمشیدیه) :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» قله میشینه مرگ - 4030 :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» آبنیک؛ دشت جانستون :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» آبشار کفترلو :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» قله خرسنگ - 2 :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» روستای کلوگان :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» تمرین سنگ، بند یخچال :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» ارتفاعات سماموس گیلان :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» روستای سرچشمه لاهیجان :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» قله جانستون - 3950 :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سنگان - اردیبهشت 91 :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آبشار رندان :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روستای برگ جهان :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» کفش کوه ایرانی :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» لنگرود - لیلا کوه ، نوروز 1391 - 2 :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» لنگرود - لیلا کوه ، نوروز 1391 - 1 :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» قله چین کلاغ - 2820 :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» رفاقت با تو... :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» مشاهده مسیرهای ثبت شده با GPS در گوگل ارث :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» سر ز بالین به چه امید بر آرم... :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» مسیر کوهنوردی کلکچال (کولکچال) :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» کریم نادعلیان هم رفت! :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» "همه ما" در ارتفاعات پهنه سار :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» روستای واریش :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» یخ زدگی اندامها در کوهنوردی، علائم و درمان :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» فرحزاد به امام زاده داود :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» کویر دیر گچین :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» قله توچال، اولین صعود زمستانه :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» آهار به شکرآب :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» روستای لیارجدمه - لنگرود :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» قله میشینه نو (ناز کوچک) :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» بیوک آقا :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» قله پهنه سار، از روستای سنگان :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» قله برج – قله خلنو کوچک :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» قله پهنه سار 3375 ، از روستای واریش :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» ارفه کوه 2750 :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» قله توچال از دربند و شیرپلا :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» جهت یابی با استفاده از ساعت در کوه :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» ویزیت رایگان زانو درد برای کوهنوردان :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» کلکچال - قله توچال - 3962 :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» دربند – دره اوسون :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» قله دماوند، جبهه جنوبی - 5671 :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» قله آزاد کوه - 4390 :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» قله خرسنگ - 3950 :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» درکه – جنگل کارا :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» دربند - بند یخچال - پناهگاه شیرپلا :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» عطا کوه (گیلان) - 2 :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» لیلا کوه - عطا کوه (گیلان) -1 :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» قله ساکا - 3300 :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» آهار به ده تنگه :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» آبشار خور ، قله پهنه سار - 3400 :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» آبشار سنگان :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گلابدره :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پهنه سار :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جاده قدیم امام زاده داود :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» جاده امام زاده داود :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» لیلا کوه :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
آرشيو موضوعي گزارشهاي من در روزنامه ايران گزارشهاي من در ماهنامه پيام بهمن گزارشهاي من در مجله جهان‌گردان برنامه هاي آتي مسيرهاي گردشگري و كوهنوردي شمال تهران مسيرهاي گردشگري و كوهنوردي شمال غرب تهران مسيرهاي گردشگري و كوهنوردي شميرانات، (لواسان و فشم) مسيرهاي گردشگري و کوهنوردي شرق تهران: فيروزکوه، هراز، دماوند، ... مسيرهاي گردشگري و كوهنوردي کرج و جاده چالوس مسيرهاي گردشگري و كوهنوردي شرق گيلان آموزش آموزش آپلود عکس و درج تصوير در وبلاگ آموزش روشهاي ريسايز و كم كردن حجم تصاوير Photo Resizer ، نرم افزاري عالي جهت ريسايز تصاوير
مطالب اخير قله قبله از مسیر جنوبی کیسه آب Climax کفش کوه بستارد قله یونزا قله منار توریستگاه، تجربه سفر هوشمندانه قله سیادر جنگل الیمستان - پاییزه قله ارفع کوه قله الله بند کوچک
پيوندهاي مفيد آپلود فايل و عكس - با عضويت پيش بيني 7 روزه وضعيت آب و هوا ایرانی - هواشناسي قله ها پيش بيني هواي قله توچال نقشه جامع راه هاي ايران - آنلاين سايت انجمن پزشکي کوهستان ايران maps.google.com تبدیل و ویرایش فایلهای GPS
دوستان من گروه كوهنوردي همه ما (2) ايران را بگرديم (محمد گائيني) ويكي پاكوب وبسايت پزشكي كوهستان ايران گروه اكوتوريسم شادي (كامران) ايران سرزمين من (پرويز شجاعي) تارنمای یک نجاتگر (ميلاد) راز کوه (رضا) سفر نويس (شهریار) بر فراز قله ها (صدريه منتظري) همه ما (يكي از همه!) دريا گوشه (بابك) دامون (دامون ابوالقاسمی) کوهستان (فرود) گروه كوهنوردي اهورا پنجره‌اي به كوهستان کوهنوردان زرتشتی ایران كوه نوشت‌هاي رضا نوركامي قله هاي مه گرفته (حسام) كوه گردي (نيما) آريا كوه كوه نامه دئنا (منصوره جعفريان) سفر به ديگر سو بهار گشت (بهارالدين افضلي) چكاد ايران گروه کوهنوردی باران لاهیجان گروه طبیعت گردی هـورشید دانشنامهٔ آزاد طبيعت ايران (عطا) گروه آریامهر (سعید نیری) كوهنوردي - علي حيدري (تيرداد) راهنمای سفر توریستگاه پرتال زيگور طراح قالب