کار با سنگ، بند یخچال

مهندس زیادلو (سمت راست) و آقای حبیبی (چپ) در حال نصب کارگاه بر روی سنگ 9:

 

آقای حبیبی در حال صعود از سنگ 9:

 

سنگ 9، خودم:

 

 

سنگ 9، آقا شریف:

 

سنگ 9، آقا دانیال:

 

مهندس زیادلو در حال صعود از سنگ 9:

 

آقای حبیبی در حال فرود از سنگ فدراسیون. پشت سر، سنگ چکمه دیده می شود.

 

 مهندس زیادلو در حال صعود از سنگ روح منی:

 

پایان

/ 0 نظر / 275 بازدید