طالقان به سه هزار تنکابن

روز اول

طالقان، پراچان، ابتدای مسیر:

 

همراه با دوستان عزیزمان از گروه آوا کرمانشاه که کاملا اتفاقی از همان پراچان با هم راه افتادیم. آقایان گودرزی، پیری و خانم گودرزی

 

سنگ دروازه:

 

در نزدیکی دمچه:

 

کمپ ما و یکی دو گروه دیگر در پایین دمچه:

 

روز دوم:

 عکس یادگاری با سرپرست محترم و دوست داشتنی گروه آوا جناب تیمور جوزی:

 

در مسیر گردنه میشچال:

 

دره سه هزار از روی گردنه میشچال:

 

دره سه هزار:

 

 

آبگرم سه هزار:

 

 

آبگرم سه هزار که در واقع یک غار کوچک یا گودالی به ابعاد تقریبی 2x2x1.5 متر است:

گنجایش حداکثر 6 نفر را داشته و معمولا در ایام شلوغ کوهنوردان با همکاری هم نوبتی استفاده کرده و هر از گاهی نیز آب آنرا تخلیه می کنند تا مجددا پر شود که معمولا حدود نیم ساعت یا کمی بیشتر طول می کشد.

 

بوفه آبگرم سه هزار همراه با برادران صالحی:

 

روز سوم:

 

دره سه هزار، بعد از آبگرم:

 

 

 

 

 

کافه کرن در نیمه راه آبگرم به درجان:

 

 

آقای جوزی عزیز و بانوی گرانقدر:

 

در نزدیکی روستای درجان:

 

روستای درجان:

 

روستای درجان:

 

پایان

/ 0 نظر / 697 بازدید