قله آهاربشم

کوچه باغ های برفی در مسیر شکرآب:

 

 

امامزاده شکرآب:

 

 

پشت امامزاده به سمت آبشار:

 

 

یال پر شیب در سمت راست تصویر، جایی که از مسیر دره و باغ ها جدا شده و ارتفاع گرفتیم:

 

 

 

سنگی که ما اسم "سنگ خرس" روی آن گذاشتیم:

 

سنگ خرس و ارتفاعات خط الراس توچال در پشت سر آن:

 

 

روی خط الراس:

 

قله آهاربشم:

 

فرود:

 

 

 

در این تصویر، جاده شاهی (جاده آهار به شهرستانک) از دور نمایان است:

 

روستای آهار در یک غروب زمستانی:

 

پایان

/ 0 نظر / 448 بازدید