پیش برنامه دماوند

پیش برنامه دماوند – شمال شرقی، 3و4 شهریور 95

+ علم کوه از مسیر سیاه سنگ ها

1)  جمعه، 25 تیر: قله خرسنگ 3950 متر (اجرا شد)
2)  جمعه،1  مرداد: خط الراس کلون بستک به سرکچال (پیش برنامه علم) (اجرا شد)
3)  چهارشنبه، 13 مرداد: علم کوه از مسیر سیاه سنگ (13و14 مرداد) (اجرا شد)
4)  پنجشنبه، 28 مرداد: قله کلون بستک - شب مانی (اجرا شد)
—------—
چهارشنبه، 3 شهریور: دماوند - شمال شرقی (3و4 شهریور – 2 روزه) (اجرا شد)
—------------------------------------------------—
نکته1: حضور در برنامه سرکچال (پیش برنامه) برای شرکت در برنامه علم کوه الزامی است.
نکته2: حضور درسه پیش برنامه برای دماوند الزامی است. خصوصا در یکی از دو برنامه آخر (علم یا توچال) که برای هم هوایی حائز اهمیت است.
نکته3: در برنامه های علم و دماوند، در ارتفاع 3700 و 4400 متر شب مانی داریم. کیسه خواب مناسب و چادر از ملزومات این برنامه ها است.

 با امید موفقیت برای همه دوستان

/ 0 نظر / 93 بازدید