عطاکوه از روستای سرچشمه

 جاده دسترسی به سرچشمه:

 

روستای سرچشمه، زیارتگاههای "مرحومه سیده زهرا میر روشندل" و "سیده معصومه رنجبر":

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

مسیر کوهپیمایی عطاکوه از سرچشمه:

 روستای سرچشمه، ابتدای مسیر:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه، نمایی از روستای سرچشمه:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه، ورودی آقا سید جلیل:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه، آبشاری کوچک پس از طی حدود 3/4 از مسیر:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه:

 

مسیر کوهپیمایی عطاکوه، انتهای مسیر، دکل مخابراتی:

 

 پایان

/ 0 نظر / 603 بازدید