کلون بستک به سرکچال

ورودی شمشک بالا - سفیدستان:

 

 ایستگاه مخابراتی گردنه دیزین:

 

تصویری از شلوغی مسیر کلون بستک:

در این تصویر هموارترین نقطه برای کمپینگ در ارتفاع حدود 3700 متر مشخص است. (شرح در متن گزارش - کمپینگ)

 

قله کلون بستک:

 

مسیر خط الراس از روی قله کلون بستک:

قله های سرکچال 1 و 3 دیده شده و سرکچال 2 بین آن دو دیده نمی شود.

 

 در مسیر خط الراس:

 

 مسیر طی شده روی خط الراس:

 

 مسیر طی شده روی خط الراس:

 

جانپناه سنگی، نیمه های مسیر روی خط الراس:

 

 مسیر طی شده روی خط الراس:

 

سرکچال 1:

 

در مسیر سرکچال های 2 و 3:

 

سرکچال 2:

 

قله سرکچال 3:

 

سرکچال 3:

 

سرکچال 3:

 

شن اسکی در مسیر فرود:

 

جانپناه لجنی:

 

در مسیر فرود:

 

گوسفند سرا و چشمه آب در مسیر فرود:

 

روستای شمشک بالا و سفیدستان:

 

پایان

/ 0 نظر / 539 بازدید