قله شاهدژ (2)

 لاشه دو دستگاه خودروی له شده در کنار جاده سیجان. بنظر می رسد از خودروهای غرق شده در سیل امسال جاده چالوس باشد که ظاهرا بعدا به این مکان منتقل شده است:

 

نقطه استارت در بالای زمین فوتبال سیجان و پاکوبی که از یال نسبتا پرشیب به سمت بالا می رود:

 

سنگ ها و صخره ها با اشکال زیبا در طول مسیر:

 

آقای مهدیون عزیز:

 

آقای مهدیون و منظره زیبایی از دریاچه سد کرج. بالای شاهد غربی (محل قلعه شاهدژ):

 

سنگ آسیاب قدیمی که تکه های آن در کنار هم چیده شده است. جنب بقایای قلعه شاهدژ که البته چیزی از این قلعه باستانی بجای نمانده جز چند گودال و آثار اندکی از دیواره هایی با سنگ و ساروج.

 

آقا مهران عزیز، پایین شاهدژ غربی:

 

 

 

 

ادامه مسیر از روی خط الراس. قله شاهدژ مرکزی یا همان شاهدژ اصلی در بلند ترین نقطه خط الراس دیده می شود:

 

 

قله باشکوه شاهدژ (مرکزی یا اصلی) که دیواره مهیب و مرتفع در جبهه شمالی قله مشاهده می شود:

 

قله شاهدژ شرقی که بنظر می رسد ارتفاع آن از قله اصلی حدود 50 متر کمتر باشد. بنظر می رسد صعود آن از قله اصلی حدود یک تا یک و نیم ساعت زمان ببرد:

 

روستاهای خور (سمت چپ) و سیجان (سمت راست) از فراز قله شاهدژ:

 

بر فراز قله شاهدژ:

 -------------------------------------------------------

فرود:

 

 

دره و رودخانه زیبایی که پس از حدود یک ساعت در مسیر فرود به آن رسیدیم:

 

صرف ناهار در کنار رودخانه:

 

ادامه مسیر فرود در مسیر رودخانه و به سمت جاده خور:

 

 

مسیر باغ ها در نزدیکی جاده خور (پایین آبشار):

 

 

و باغ هایی که به زیبایی هر چه تمام تر رنگ پاییز به خود گرفته اند:

 

 

 

 

جاده خور و محل پارک خودروی اول:

 

پایان

/ 0 نظر / 657 بازدید