قله اوریم

 مسیر طی شده در گوگل ارث با دید واقعی (چرخش جهت شمال):

(جهت مشاهده تصویر در سایز واقعای بر روی آن کلیک نمایید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان

/ 0 نظر / 1117 بازدید