قله کلوگان از امامه (زمستانه)

 طلوع خورشید و نمای زیبایی از امامه، قله ساکا و ارتفاعات بالای راحت آباد:

 

کوچه باغ های امامه بالا:

 

امامه پایین، ابتدای دره کلوگان:

 

بالای یال اول:

 

آقا مسعود عزیز:

 

یال دوم:

 

بالای یال دوم:

 

اواخر یال سوم، بعد از قله سنگی:

 

 

قله کلوگان:

 -------------------------------------------------

فرود:

نرگس خانم:

 

تلاش موفقیت آمیز روی سنگ ها:

 

تراورس بین دو یال:

 

نزدیک جاده:

 

جاده امامه پایین:

 

کوچه های امامه پایین:

 

پایان

/ 0 نظر / 273 بازدید