قله الله بند کوچک

جاده آهار به ده تنگه:

 

ده تنگه:

 

آبشار ده تنگه که در این فصل کاملا خشک و بی آب است:

به سمت گردنه زرگاه:

 

بعد از گردنه، روی یال شمالی به سمت قله الله بند:

 

چند قدمی قله الله بند کوچک:

 

قله الله بند کوچک:

 

نمایی از قله الله بند بزرگ از روی قله الله بند کوچک:

 

فرود:

 

قله الله بند کوچک در سمت چپ تصویر:

 

دره آهار، در مسیر فرود:

 

باغات مسیر فرود، قبل از جاده:

 

در مسیر جاده به سمت ده تنگه:

 

 

روستای آهار:

پایان

/ 0 نظر / 423 بازدید