گلستان سرا، املش

پل روستای رودگوابر، نقطه شروع پیاده روی:

 

 

 

 

کلبه های گلستان سرا در انتهای جاده:

 

ادامه مسیر از میان باغ های چای:

 

 

نقطه پایان مسیر ما، محوطه نسبتا باز که یک کلبه هم در آنجا قرار داشت:

 

 

 

 

کلاه ابتکاری آقای درویش پور:

 

انگور فرنگی در حیاط یکی از خانه های رودگوابر:

 

عکس سلفی، من و آقای درویش پور عزیز:

 

روستای رودگوابر:

 

 

 

 

 

پایان

/ 0 نظر / 280 بازدید