قله ارفع کوه

 امامزاده سام و لام:

 

روستای ارفع ده:

از راست به چپ: آقایان حبیبی، طهوری، خودم، حسینی،

و همکاران عزیزم اقایان مهدوی و بالاوند و دوستشان که سعادت دیدار با ایشان در ارفع ده نسیب ما شد.

 

 

 

 

 

آقا حبیبی عزیز:

ترکیب زیبایی از سرسبزی بهار با برگ ریزان پاییز.

 

 

ماشاا... آقا ایمان:

 

 

 

 

 

 

 

فرود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشمه پرآو:

 

عکس یادگاری با چند تن از دوستان گروه آرش:

/ 0 نظر / 811 بازدید