تولد

 سعادت آباد، کوی فراز، ابتدای مسیر:

 

 

صبحانه پای چشمه:

 

هنر آقای نیری در روی قله:

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای نیری عزیز و بانو رعنا نیری:

 

آقای یعقوب اولیایی که روی قله افتخار آشنایی با ایشان نصیبمان شد و دست بر قضا تولدشان همین امروز بود!

 

برنامه ناهار پای چشمه:

 

و باز هم هنر آقای نیری:

 

 

نرگس خانم:

 

 

 

/ 0 نظر / 209 بازدید