قله خلنو از تیغه های ژاندارک

 تنگه لالون:

 

در مسیر، قبل از چشمه تلخ آب:

 

چشمه تلخ آب:

در اینجا دو چشمه آب تلخ و آب شیرین دقیقا روبری هم قرار دارند که آب آنها به هم ملحق شده و راهی رودخانه می شود.

 

آبشار لالون:

 

بالای آبشار، در مسیر گردنه ورزاب:

 

گردنه ورزاب:

 

از روی گردنه ورزاب، پاکوب پایین به سمت کاسه و قله خلنو مشخص است:

 

در مسیر قله برج:

 

قله برج:

 

در مسیر تیغه های ژاندارک:

 

یک تیم از گروه کوهنوردی دانشکده فنی تهران که به دلیل یک دست نبودن تیم و عدم توانایی برخی از نفرات، در نیمه راه تیغه ها متوقف شده و تصمیم گرفتند از همین نقطه به سمت برکه خرس چال سرازیر شوند.

بالاترین نقطه تیغه ها در این تصویر مشخص است. جایی که دو مسیر برای عبور پیش رو دارید: 1-از بالای تیغه ها  2-دور زدن تیغه ها از سمت راست. که در گزارش پیشنهاد شد از مسیر بالای تیغه ها حرکت کنید.

 

در مسیر تیغه های ژاندارک:

 

در مسیر تیغه های ژاندارک، جایی که تیغه ها را از سمت راست دور زدیم:

 

در مسیر تیغه های ژاندارک، جایی که تیغه ها را از سمت راست دور زدیم:

 

در مسیر تیغه های ژاندارک، جایی که تیغه ها را از سمت راست دور زدیم:

 

در مسیر تیغه های ژاندارک، جایی که تیغه ها را از سمت راست دور زدیم:

 

عکس آرشیوی از برنامه مهرماه 1390:

در اینجا مسیر عبور از پایین تیغه ها به خوبی مشخص است.

 

دریاچه دشت خرسان:

 

 قله خلنو بزرگ:

 

فرود:

 

 

پایان

/ 0 نظر / 927 بازدید